medepia

SAP Dünyası’nda Bir Kelebek Etkisi: Veri Zenginleştirme ’ye CDQ Çözümü

 

Z
amanın Bir Müttefiki: Ana Veri Yönetimi başlıklı blog yazımızda dijital dünyada zaman kazanımına yönelik yaklaşımların hayati öneminden bahsetmiş, böylece “neden” sorusuna tatmin edici cevaplar bulmaya çalışmıştık. Bu blog yazımızda ise biraz daha teknik detaylara girerek, MDG’nin bunu “nasıl” başardığına bir göz atmak istiyoruz. Konumuz ise; MDG’nin SAP DQM (Data Quality Management) kapsamında kullanıcısına sunduğu veri kalitesi yaklaşımlarından birisi olan BP adres ve VAT validasyonunun CDQ entegrasyonu ile çözümü.Öncelikle veri kalitesinin neden önemli olduğuna dair bir açıklama getirmekte fayda var. Verilerin yönetilmesi bağlamında en önemli konulardan birisi şüphesiz ki verilerin kalitesinin sağlanmasıdır. Tutarsız ve kontrolsüz verilerin birbirleriyle süreç içerisinde etkileşime girmesi, farklı yönlerden gelen araçların kavşakta birbirleriyle çarpışmasında meydana gelen trafik kilitlenmesine benzer bir şekilde, süreçte bir tıkanmaya sebep olabilir. Böyle durumlarda verilerin yönetilmesinin zor olduğu çoğu sistemde “Gordion Düğümü” gibi bir yaklaşım anı kurtarmak adına tercih edilebilir elbette. Ama MDG’nin daha en başında sunduğu kaliteli ve iyileştirilmiş verilerle çalışma imkânı, bunun gibi çözümü zor tıkanmaları en başından minimize etmeyi sağlıyor.Adres ve vergi numarası gibi dünya çapında genel geçer kabul edilen bazı bilgiler sistemlerde insan eliyle oluşturulduğunda, verilerin aynı dilden konuşmasının veya hata ölçeğinin ortadan kaldırılmasının imkansıza yakın olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik zaman açısından da değerlendirildiğinde, verileri oluştururken doğru bilgiye ulaşmak için farklı kaynaklarda tarama yapmanın büyük ölçüde zaman kaybettirdiği üzerinde sanıyorum ki hepimiz hemfikiriz.Şimdi bu noktada yavaşça teknik detaylara girebiliriz ama öncesinde şu sorunun cevabını vermeliyiz: CDQ nedir?CDQ (Corporate Data Quality) DQaaS sağlayıcısı olarak veri kalitesi çözümleri sunan İsviçre temelli bir şirket. CDQ, ortak veri paylaşımının daha iyi veriler sunacağına dair bir inançla yola çıkarak; şirketlerin en iyi verileri birbirleriyle paylaşmalarına ve birlikte veri mükemmelliği için çabalamalarına olanak tanıyor. Oluşturdukları veri havuzunu şirketlerin erişimine açarak, verilerin iyileştirilmesi, doğrulanması, kontrol edilmesi, eşleştirilmesi, standardize ve normalize edilmesi için oldukça kullanışlı servisler ve uygulamalar sunuyor.

CDQ’nun ne olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu servislerin MDG’de kullanımına dair biraz daha teknik detaylara girebiliriz.

CDQ’nun sağladığı REST API’lerden Business Partner Lookup, Data Curation ve Data Validation API’lerini entegre ettiğimiz MDG-BP yaratma süreci örneğini inceleyerek başlayabiliriz.

Kullanılan REST API’ler:

https://api.corporate-data-league.ch/referencedata/rest/v3/businesspartners/lookup

https://api.corporate-data-league.ch/data-validation/rest/v2/businesspartners/validate

https://api.corporate-data-league.ch/data-curation/rest/v2/businesspartners/curate

  1. Yeni bir BP yaratmak için açılan change request ekranından JSON formatında alınan değerler, derivation BADI’si içerisinde çağırılarak servise yollanır. Arama kriterleri kullanıcı tercihine göre; isim, ülke, şehir veya posta kodu olarak belirlenebilir.

 

 

2. Servisten JSON formatında dönen veriler ABAP tarafında ayrıştırıldıktan sonra oluşturduğumuz customizing UIBB’de listelenir.

 

 

 

3. Listelenen veriler arasından yeni bir BP yaratmak üzere seçtiğimiz satıra gelip “Accept” butonuna bastığımızda BP’nin isim ve adres verileri eşleşen alanlara otomatik olarak dolar.

 

 

 

4. Diğer bir alternatif olarak, yaratmak istediğimiz business partnerı VAT numarası ve ait olduğu ülke bilgisi ile de aratabiliriz. Yine aynı şekilde; girilen VAT numarası ve ülke bilgisi ile eşleşen business partner bilgileri servisten döner ve seçilen satırdaki bilgiler ilgili alanlara doldurulur.

 

 

 

 

 

5. CDQ’nun sunduğu bir diğer API olan Data Curation API’sinin sağladığı hedef dile çeviri, normalizasyon, standardizasyon vb. birçok fonksiyon sayesinde de girdiğimiz adres bilgilerini daha iyi ve kaliteli bir hale getirmemiz mümkün. Aşağıdaki örnekte Çince olarak gelen adres bilgileri “Curate” butonuna basıldığında hedef dile (İngilizce) çevrilir. Ayrıca ayrıştırılarak “street” ve “house number” bilgileri doğru alanlara yazılır.

 

 

 

Aşağıdaki örnekte de yine aynı şekilde gelen adres bilgisi ayrıştırılarak “street” ve “house number” olmak üzere doğru alanlara yazılır.

 

 

 

6. CDQ’nun sunduğu bir diğer API de, belirlenen “Veri Kalitesi Kuralları” doğrultusunda çalışan Data Validation API’sidir. Aşağıda VAT numarasının kontrolü için entegre ettiğimiz validation API’sinin kullanımını görebilirsiniz.

 

 

Sonuç olarak ve kısaca şunu söyleyebiliriz ki; CDQ gibi third party veri sağlayıcılar kendi havuzlarından oldukça yüksek kalitede ve iyileştirilmiş veriler sunuyorlar. Bu verilerin MDG ile entegrasyonu sayesinde ise Business Partner yaratma süreci otomatize edilebiliyor. Ve bu da büyük bir zaman kazanımına ve çoğu sistemde aynı dille konuşan geçerli ve temiz verilerle sürecin kesintisiz yürütülmesine olanak tanıyor. Ayrıca MDG, CDQ’yu workflow süreçlerine entegre etmek için; Enrichment Framework objelerinin (Enrichment Spot, Enrichment Adapter, Enrichment Feeder vb.) kullanımı gibi diğer yöntemleri de mümkün kılıyor.

“Veri Kalitesi” kavramı, verilerin hızla büyüdüğü ve değiştiği böylesine bir veri çağında, şirketlerin kaçınılmaz olarak çok fazla kafa yorduğu bir konu haline geldi. Dolayısıyla böyle pratik çözümleri sisteme entegre etmek gün geçtikçe daha elzem bir boyuta ulaşıyor. CDQ ve Dun & Bradstreet gibi third party veri sağlayıcılarla veya S/4 HANA Cloud çözümleriyle sağlanan veri zenginleştirme sayesinde, verilerin kalitesini üst düzeye çıkaracak ufak dokunuşlar yapmak mümkün. Daha kaliteli verilerle daha efektif hale gelen iş süreçleri ise, şüphesiz ki şirketlerin en temel arzusu olan görünürlüğünü ve üretkenliğini küresel düzeyde artıracak ve zenginleştirecek bir kelebek etkisi yaratacaktır.

TurkeyGermanEnglish