medepia

Dijital Çalışma Arkadaşlarımız: RPA

Robotlar dünyayı ele mi geçirecek?

B

irçoğumuz hayatımızın bir döneminde illla ki robotlar hakkında bilim-kurgu filmleri izlemiş veya kitaplarını okumuşuzdur. “Robotlar dünyayı ele mi geçirecek?” “Robotlar insanlığın yerine mi geçecek?” “Robotlar insanlıktan daha üstün bir ırk mı olacak?” “Robotlar insanları pil olarak mı kullanacak?” gibi birçok komplo teorisi üretmiş, veya üretilmiş komplo teorileri üzerine düşünmüşüzdür. İşin komplo teorileri ile ilgili olan kısımlarını bir kenara bırakırsak eğer, insanlığın sahip olduğu bu geniş hayalgücünün ve akılcılığının ürünü olan çoğu teknolojik gelişmenin insanlığa ne derece kolaylaştırılmış bir yaşam sunduğunu en yakınımızdaki bir objeye bakarak bile anlayabiliyoruz. Söz konusu robotlar ve yapay zeka teknolojileri olduğunda ise her geçen gün büyük bir hızla hayatımıza çok daha fazla alanda dahil olduklarını söyleyebiliriz. Robotlar dünyayı ele geçirecek mi bilinmez ama RPA teknolojileri sayesinde iş dünyasını büyük bir oranda ele geçireceği, daha doğrusu azımsanmayacak derecede büyük bir faydası olacağı aşikar. Öyleyse, öncelikle RPA’nın ne olduğuna dair kısaca bir tanım getirmekte fayda var.

Nedir bu RPA?

RPA (Robotic Process Automation), kendi iş akış modellerimizi tanıtarak iş süreçlerimizi emanet edebileceğimiz, manuel çalışmalarımızı otomatize edebilmemiz için tasarlanmış yazılım robotlarıdır ve tekrarlayan, sıkıcı, yüksek hacimli ve zaman alıcı görevlerin hafifletilmesini amaçlar. Diğer bir deyişle RPA’yı iş süreçlerimize yardımcı olması için kullanabileceğimiz dijital işçiler olarak da adlandırabiliriz. Peki RPA’yı hangi iş süreçlerinde kullanabiliriz? Bunun cevabı da herkesin yüzünü gülümsetebilecek seviyede. RPA’yı kural bazlı süreçlerin hemen hemen hepsinde efektif bir şekilde kullanabiliyoruz. E-posta gönderme, eklentileri açma, kaydetme ve kullanma, web ve masaüstü uygulamalarını başlatma, kullanıcı girişini sağlama, dosya yaratma, değiştime ve silme, kopyalama ve yapıştırma, excel dosyalarını okuma, yazma, değiştirme ve iş süreçlerinde kullanma, form doldurma, veritabanı üzerinde okuma ve yazma, internet üzerinde belirli web sitelerine ulaşma, veri çekme, istatistikleri toplama, dökümanlardaki verileri tanıma ve ayıklama, hesaplamaları yürütme gibi örnekleri daha da çoğaltılabilecek birçok süreç için RPA teknolojisi sayesinde otomasyonlar oluşturmak ve günlük iş saatlerini sıkıcı hale getiren tekrarlı süreçlerden kurtulmak mümkün. Ayrıca, bu yardımsever dijital işçiler sayesinde insan eliyle oluşan hatalar sıfıra indirilebilir ve sağlanan maksimum zaman verimliliği sayesinde insan gücü ve kaynağı daha verimli ve katma değeri yüksek işler için kullanılabilir.

Peki ya beyin gücü?

Peki, madem bu yazılım robotlarını efektif bir şekilde iş süreçlerimizde kas gücümüz olarak kullanabiliyoruz ve kendilerinden gayet de memnunuz, bir de karar alma süreçlerinde bizim gibi düşünmelerini ve davranmalarını bekleyerek beyin gücümüz olarak da kullanmak isteyebilir miyiz? Elbette ki görüntü, video v eses tanıma, doğal dil işleme, duygu analizi ve chatbotlar gibi AI teknolojileri ile RPA’i güçlendirmek ve hem akıllı hem de çalışkan birer kişisel asistan haline getirmek mümkün. Öyle ki; AI ile bütünleşik RPA çözümleri, fatura gibi farklı formatlardaki dökümanlarda NLP(Natural Language Processing), ML(Machine Learning), OCR(Optical Character Recognition) gibi teknolojiler sayesinde, faturanın gelişini algılayabilir, hangi tedarikçiden geldiğini ve ilgili satın alma siparişini belirleyebilir, ve sonrasında gereken herhangi bir finans işlemini tetikleyebilir.

 

Neden RPA?

1979 yılında Amerika’da kurulmuş bir araştırma ve danışma kuruluşu olan ve bilgi teknoloji ürünleri üzerinde araştırma ve tavsiyelerde bulunan önemli bir otorite olan Gartner’in yayınlamış olduğu rapora göre, büyük kurumsal şirketlerin yüzde 90’ının 2022 yılına kadar bir şekilde RPA’yi benimseyecekleri, ve büyük kuruluşların 2024 yılına kadar da mevcut RPA portföylerinin kapasitelerini üç katına çıkaracakları tahmin ediliyor. Bu da demek oluyor ki; sürdürülebilir yarınlar için, insan iş gücünü ve emeğini parlatmak ve zamanı değerli kılmak için RPA teknolojisini benimsemek, şirketler için teknolojiye doğru atılması elzem adımlardan biri olacak.

 

RPA SAP’de hangi süreçler için kullanılabilir?

SAP’de de birçok uygulamada olduğu gibi kurala dayalı ve tekrarlı işlerin yürütülmesinde RPA en yardımsever iş arkadaşımız olabilir. Tedarik Zinciri Yönetimi, raporlama, sisteme fatura kaydetme, anaveri doğrulama, kaydetme ve güncelleme, arayüz izleme vb. birçok süreç RPA teknolojisi sayesinde otomatize edilebilir.

 

RPA’in SAP’de kullanımına dair bir örnek

Şimdi sizi SAP MDG(Master Data Governance) süreçlerinde yazılım robotlarını kullandığımız örneğin demosunu izlemeye davet ediyoruz. Aşağıdaki demoda da görebileceğiniz gibi, sizin adınıza sisteme giriş yapıp, gerekli sayfalara gerekli işlem kodları ile girip, sizin öğrettiğiniz adımlara göre ilerleyerek görevini tamamlayan, üstelik bu işlemleri 7/24 ve hatasız bir şekilde yapabilecek kapasitede bir yazılım robotundan söz ediyoruz. Tüm bu işleri robotlara bırakıp, değerli zamanımızı ve iş gücümüzü daha yaratıcı girişimlere ve katma değeri yüksek işlere odaklanmak için ayırmak sizce de hoş olmaz mıydı?

TurkeyGermanEnglish