medepia

Ana Veriyi Yönetmek Ne Demektir?

 

D
ünya çapında iş yaptığı 200.000 sağlayıcısı olduğunu düşünen bir şirket, ana veri yönetimini hayata geçirmesinin ardından, tekrarlayan verilerinin silinmesiyle bu sayının aslında 130.000 olduğunu fark eder. Bu göz ardı edilecek bir sayı olmasa gerek, değil mi?Şirketlerin malzemeler, ürünler, müşteriler gibi temel varlıklarını oluşturan ana verileri vardır. Bu veriler farklı sistemlerde çeşitli sebeplerden dolayı tekrarlandığında çelişkili, tutarsız ve yetersiz bir ana veri kirliliğine sebep olur. Tüm bu tekrarlanmış ve birbiriyle bağlantısı olmayan sistemlerdeki kayıtların yarattığı tutarsızlık şirketin ayağına geçirilmiş bir zincir gibi ilerlemesine ve büyümesine engel olur. Ayrıca, şirketin yanlış raporlama, yanlış gözlem ve yanlış kararlar alarak maliyetinin artmasına yol açar ve daha da vahimi, yönetimsel anlamda bir şeylerin yolunda gitmediğini ortaya çıkartacağı olumsuz durumlara da ortam hazırlar.Veri tutarsızlığı yaşayan bu işletmeler müşterileri ve satıcılarının kim, ürünlerinin ise hangi bölgelerde satıldığıyla ilgili net cevaplar vermekte zorlanırlar.

Nedir bunun çaresi?

Bu noktada çözüm olarak devreye merkezi ana veri yönetim şekli devreye girer. Bu yönetim şekli “Central Hub” adı altında ayrı bir sistem yaratır. Bahsettiğimiz bu yönetme şekli ve sistem, verinin tek gerçek versiyonunu barındırır ve diğer sistemlere tek gerçek versiyonu aktarır veya diğer sistemleri düzelterek günceller.

Central Hub’ daki bu platform-> MDG’ dir. Verileri olması gerektiği gibi yaratır veya değiştirebilir. MDG uygulaması ile veri tutarsızlığı yerini düzenli, kontrol edilebilir ve tek elden yönetilebilen bir sisteme bırakır.

 

Peki, MDG nedir?

MDG bir ana veri yönetimi çözümüdürÖncelikle, şirketin farklı sistem, veri tabanı ve uygulamalarındaki kritik verilerini, merkezi bir ‘HUB ’da toplar. Ardından, bu kayıtları veri kalitesi, tekilleştirme, ilişkilendirme, zenginleştirme vb. süreçlerden geçirir. Ve süzgeçten geçirdiği kayıtları erişim, paylaşım ve güvenlik hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak farklı iş, süreç, birim, lokasyon, uygulama ve kanallara servis eder.

MDG ana veri oluşturma ve güncelleme süreçlerinde işletmenin kurallarına göre, yetkili kişiler tarafından gereken adımlarla gerçekleştirilen, aynı zamanda kullanıcı bazlı ara yüzlerle donatılmış SAP’ın sunduğu tek standart platform ’dur.

 

Ana veri kalitesi şirketler için neden önemlidir?

Ana veriler birden çok uygulamada başlıca etkendir, herhangi bir tutarsız veri, iş süreçlerini olumsuz bir şekilde ekiler. Bu yüzden, doğru yönetilmesi şirket için olumlu dönüşler sağlayacak bir ihtiyaçtır.

 

Ana veri yönetiminin şirketinize sağlayacağı faydalar nelerdir?

Ana verilerin tutarsızlığı, yönetimsel ve finansal problemleri beraberinde getirir ve çözüm olarak veri yaşam döngüsünü tüm süreçleriyle kontrol edebilen uygulaması karşımıza çıkar. Peki, MDG’yi sağladığı faydalar yönünden ele alırsak hangi noktalar öne çıkar?

  • Tek ve merkezi platformdan yönetim: Müşteri, satıcı, iş ortağı, malzeme ve finansal verilerin yanı sıra, geliştirilebilir ana verilerin de süreçlerine uygun olarak, tek platformdan yönetilmesini sağlar. Bu sayede ana veri yönetimi etkin bir şekilde devam eder. Ayrıca, tüm ana veri yönetim operasyonlarında iş akışları devreye alınır ve takip edilebilir bir yapı oluşturulur.
  • Erişim kolaylığı: Ana veri işlemlerine web tabanlı NetWeaver Busineess Client ya da Fiori ekranları üzerinden kolayca erişilir. Bu ekranlar, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılır, kullanıcı dostu ara yüzlerde işlemler gerçekleştirilir.
  • Yetkilendirme: Ana verilerin münferit veya toplu işlemleri, süreçlere uygun onay akışlarından geçer. Böylelikle doğru, tutarlı ve güvenilir bir şekilde ana veriler oluşturulur ve diğer SAP S/4HANA, SAP ERP ve NON-SAP sistemlerine otomatik olarak aktarılır.
  • Veri birleştirme: Güncellenmemiş, yanlış verilerin sebep olduğu satın-alma, pazarlama ve finans gibi, departmanları olumsuz etkileyen operasyonel iş yükü, verilerin birleştirilmesiyle ortadan kalkar. Bu sayede, dağınık sistemlerde yönetilen ana veri süreçlerinin, birleştirilmesi için harcanan efor ve zaman cepte kalır.
  • Vakit tasarrufu: Ana veri süreçlerinde yer alan sorumlu kişiler, otomatik bilgilendirme e-postaları aldığı için zaman kaybı engellenmiş olur. Bunun yanı sıra, sistem sürekli etkileşim halinde olduğu için işlem yapılması kolaylaşır.
  • Süreçlerin kontrolünde sunduğu analitik çözümler: Taleplerin takibine, onay aşamalarındaki statülere ilişkin doğru raporlamalar ve Servis Hizmet Sözleşmesi (Service Level Agreement) uyumluluğu ile işlem süresi maksimum oranda kısalır. Bu sayede, problem yönetimi prosedürleri ayrıntılı bir şekilde sunulur. Bununla birlikte hizmetlerin niteliği, miktarı, sorun çözme süresi gibi nitelikler detaylandırılmış olur.
  • Farklı sistemlerdeki hataları engelleme: Verilerde doğrulama ve türetme kuralları sayesinde farklı sistemlerdeki olası hataların önüne geçilir. Bu, sürecin tek bir sistem üzerinden tutarlı verilerle yönetilebilmesine imkân verir.

 

Şirket, ana verisinden belli olur!

Süreçleri doğru ve nitelikli verilerin ışığında, tek merkezden kontrol ve takibini yapabilen hem zamandan tasarruf hem de iş yükü dağılımını kolaylaştıran ana veri yönetimi ile verideki kalite sürekli hale gelir. Sağlıklı bir temel üzerine kurulan bu kurallar ve yaklaşımlar sayesinde daha nitelikli, tutarlı ve güvenilir bir ana veri sistemi elde edilebilir.

Bir kurumun sahip olduğu en değerli oluşum ana veri olduğuna göre kaliteli veri, kurumun itibarı ile ilgili çok fazla şey söyleyebilir.

TurkeyGermanEnglish