SAP Master Data Management (MDM)

“We found that 40% of the orders were getting stuck at some point, because of mismatched master data.“

(Roderick Hall, Senior Project Manager Ericsson AB)

SAP ® Ana Veri Yönetimi (MDM) şirketlere karışık IT alanlarındaki ana verilerini organize etme olanağı sağlar. Tüm sistemler genelinde kullanılan ana veri bilgilerini (malzemeler, iş ortakları, müşteriler, vb.) tek bir sistemden yönetmek amacıyla SAP MDM kullanılır. SAP ® MDM Cross-System ise veri devamlılığı konusunda size garanti verir.
Şirket içinde departmanlara dağıtılan ana veriler genellikle standart değildir ve
departmanların ihtiyacından fazladır. Bunun sonucunda etkili müşteri hizmeti
sunmak, tedarik zincirini izlemek ve stratejik kararlar almak oldukça maliyetli hale gelir. Bu durum firmalarda yanlış veri analizlerinden kaynaklanan yüksek kurulum maliyetleri ve yönetsel karar yetersizliklerine yol açar.
SAP ® MDM, doğru verilere gerçek zamanlı erişim sağlayarak iş süreçlerinizi etkin kılar, karar verme mekanizmalarını destekler ve yatırım getirinizi (ROI) arttırır.
Sistemler arası veri tutarlılığını sağlayarak ana veri bakım maliyetini azaltır.

Medepia IT Danışmanlık’ın SAP MDM hizmeti, MDM çekirdek senaryoları olan konsolidasyon, harmonizasyon ve bakım süreçlerinin tümünü kapsar. Medepia IT Danışmanlık deneyimi ve profesyonel hizmet anlayışıyla ana verilerinizi düzenler, güçlendirir ve harmonize eder.

Ana Veri Konsolidasyonu

 • Ana veri’yi merkezleştirilmiş MDM havuzunda birleştirir.
 • Birbirinin aynı ana veri nesnelerini heterojen bölgelerde tanımlar
 • Özdeş objeleri merkezi bir biçimde birleştirir
 • İlgili anahtar konumlandırma (key mapping) bilgilerini sağlar
 • Gelecekteki işletim ve analizlere yol gösterir.
 • Böylece ana veri nesnelerinden en doğru versiyonu elde edersiniz.

Ana Verinin Merkezi Bakımı

 • Ana veri nesneleri merkezi bir biçimde kontrol edilir ve yönetilir.
 • SAP NetWeaver® MDM’e veriler girilerek backend-sistemlerine dağılımı otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • Ana verilerin kontrolü ele alınarak, denetimi sağlanır.

SAP MDM’in Faydaları

 • Şirketinizin bakım masrafını ciddi miktarlarda azaltır
 • eSOA’ya geçişinizi kolaylaştırır
 • Endüstri standartlarını destekler
 • İş akışlarınızı geliştirir
 • Karar alma organlarını destekler