SAP Master Data Governance (MDG)

SAP Master Data Management (MDG), medepia IT consulting'in uzmanlık alanlarından birisidir. Master Data Stratejinizi kurarken ve müşteriye özgü çözümler geliştirme süreçlerinde destek olur. Master Data Yönetimi yolculuğunuza çıkarken bizimle iletişime geçmeniz ve yurtiçi-yurtdışı projelerden edindiğimiz tecrübeleri bu süreçte sizinle paylaşmak için hazırız.

  • Operasyonel süreçlerdeki ana verilerin sağlıklı ve düzgün bir şekilde yönetiminin sağlandığı platformdur

  • Ana verileri oluşturur, bakımı yapar ve kopyalar

  • Yetkinliği kanıtlanmış data modelleri kullanılır

  • Ana veri girişinin tek bir noktadan yapılmasına olanak sağlayarak giriş sürecini kolaylaştırır

  • Ana veriler SAP ve Non-SAP sistemlere genişletilebilir

  • Her tür iş alanında güçlü ve rekabetçi bir süreç yürütmek için tam ve sağlıklı master data bir zorunluluktur

  • Önceden tanımlaması yapılmış data modellerinden, rol bazlı kullanıcı arayüzlerinden, validasyonlarından ve iş akışlarından fadalanarak merkezi ana veri oluşturulur ve bakımı yapılabilir