Medepia Salesforce Entegrasyonu 

Bir çok müşteri software-as-a-service (SaaS) modelini tercih edip iş süreçlerini ve uygulamalarını Cloud tabanlı merkezi noktadan gerçekleştirmektedir. Cloud tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamalarında Salesforce ise dünya çapında market lideri olarak yer almaktadır.

Kurumsal iş alanında dünya standartlarında lider çözüm olan SAP ile Salesforce entegrasyonlarının büyük çoğunluğunda SAP-merkezli sistem olan SAP NetWeaver Process Integration (PI) tercih edilmektedir. SAP dünyasında bir çok projeler ve uygulamalarda gerek iç gerekse dış kaynaklı (Cloud) entegrasyon çözümlerinde uygulanan SAP PI, bu çözümleri kolayca yönetir ve zamandan tasarruf sağlar.

Medepia SalesForce-PI çözümü, SAP ECC ile SalesForce arasında uçtan uca kolayca entegrasyon yapabilmelerini amaçlar.

Medepia SAP ile Salesforce arasındaki entegrasyonlarda SAP PI kullanmanızı önerir. 

Salesforce Projelerinin entegrasyonları spesifik teknik gereksinimler içermektedir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

  • Salesforce sisteminde Authentication mekanizması session bazlı gerçekleşmektedir. Her entegrasyon session bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Salesforce uygulamasının sunduğu Web-service structure yapısında Salesforce-XML-language tanımları kullandığından entegrasyon katmanına direk import edilip kullanılamamaktadır. Yapı üzerinde bir takım düzenlemeler gerekmektedir.
  • Müşteri ihtiyacına göre Salesforce synchronous Web-service iletişimlerinin SAP IDOC/ALE asynchronous entegrasyonları BPM (SAP PI/PO versiyonuna göre ccBPM yada Netweaver BPM) ile gerçekleştirilir.

Medepia çözümü, hızlı ve düşük maliyetle SAP ile Salesforce arasında en yeni teknolojik altyapılarda çift yönlü iletişim sağlar. Her iki sistemde gereksiz veri fazlalığını en aza indirir ve veri kaybı yaşanmasını önler.