431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu SAP Çözümü

 • icon

  İşinizi Kolaylaştırır

  ALICI SAP sisteminde Kayıt Saklama Gereksinimleri’ne uygun biçimde tutulan Satış, Alış, Dönem Başı ve Sonu Mal Stokları, İthalat, İhracat, Üretim Girdi, Üretim Çıktı kayıtlarının GIB tarafından tarif edilen şekilde XBRL formatına çevrilmesini sağlar.

 • icon

  Tam Uyumluluk

  Satış, Alış, Dönem Başı ve Sonu Mal Stokları, İthalat, İhracat, Üretim Girdi, Üretim Çıktı raporlarını GİB tarafından hazırlanan teknik kılavuzlarda belirtilen gereksinim ve şartlara uygun biçimde hazırlar.

 • icon

  Yasal Olarak Onaylıdır

  Mevcuttaki kayıtları XBRL yapısına uygun bir şekilde öngörülen alana yerleştirerek GİB tarafından istenen raporları oluşturur ve istenildiği taktirde firma mali mühürü ile imzalar.

 • icon

  Tam Liste Suanr

  Daha önce oluşturulmuş raporları ve bunların durumlarını listeler.

 • icon

  Kullanılabilirlik Sağlar

  Oluşturulan raporların görüntülenmesini ve indirilebilmesini sağlar.

Medepia KSG Çözümü
 • İşinizi Kolaylaştırır
 • Tam Uyumluluk sağlar
 • Yasal Olarak Onaylıdır
 • Tam Liste Sunar
 • icon

  SAP modülleri

  Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliği çerçevesinde istenen kayıtlarının girildiği SAP FI ve varsa diğer SAP modülleri.

 • icon

  Sunucu

  Dönüşüm modülü (.net) için gerekli fiziksel yada sanal sunucu (müşterinin talep etmesi durumunda kaynaklarının yeterli olması şartıyla başka uygulamalar barındıran bir sunucu da kullanılabilir).

 • icon

  Server

  Dönüşüm modülü (.net) için gerekli işletim sistemi (Windows Server 2008/2012).

 • icon

  SQL

  Microsoft SQL Server 2008 / 2012 (varolan bir kurulum kullanılabilir).

 • icon

  Ürün

  Firma Mali Mühür Sertifikası ve okuyucusu

 • icon

  Donanım

  Fiziksel sunucu kullanılması durumunda sunucu üzerinde Medepia KSG uygulamasını kullanacak herbir firma için bir USB portu gereklidir (Mali Mühür için).

  Sanal sunucu kullanılması durumunda Mali Mühürlerin kullanılabilmesi için gerekli network USB Hub cihazı (USB Hub cihazı üzerindek herbir firma için bir USB portu gereklidir).

 • icon

  Çoklu İşlem Kabiliyeti

  Birden fazla şirketin aynı sunucuda çalışmasını destekler.

 • Yasal defterler, inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır.
 • Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.
 • Bu nedenle uygulama kapsamında istenmesi gereken temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.
 • 148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir.
 • Sorunun çözümü için bazı konular itibari ile Kayıt Saklama Gereksinimlerinin belirlenmesi gerekiyordu.
 • Bu kapsamda hazırlanan 431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflere yönelik belirlemeler yapıldı.
 • ÖTV (I) Sayılı liste kapsamında mükellefiyeti olanlar
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar
 • 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar.
 • Noter tasdik masrafı yoktur
 • Yazıcı, kağıt ve toner masraflarını ortadan kaldırır.
 • Hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde e-defter geçişinizi sağlar.
 • İş gücü tasarrufu sağlar
 • Saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi çok daha kolaydır.
 • SAP ile doğrudan entegredir
+ KSG NEDİR?
 • Yasal defterler, inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır.
 • Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.
 • Bu nedenle uygulama kapsamında istenmesi gereken temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.
 • 148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir.
 • Sorunun çözümü için bazı konular itibari ile Kayıt Saklama Gereksinimlerinin belirlenmesi gerekiyordu.
 • Bu kapsamda hazırlanan 431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflere yönelik belirlemeler yapıldı.
+ KSG KİMLERİ KAPSIYOR?
 • ÖTV (I) Sayılı liste kapsamında mükellefiyeti olanlar
 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar
 • 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar
 • 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar.
+ e-SAKLAMA'NIN AVANTAJLARI NELERDİR?
 • Noter tasdik masrafı yoktur
 • Yazıcı, kağıt ve toner masraflarını ortadan kaldırır.
 • Hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde e-defter geçişinizi sağlar.
 • İş gücü tasarrufu sağlar
 • Saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi çok daha kolaydır.
 • SAP ile doğrudan entegredir