Medepia  e-Arşiv Çözümü

 • icon

  Kağıt ortamında fatura basmaya, saklamaya ve göndermeye gerek kalmaz. Bu şekilde kurumsal ya da bireysel müşterilerine çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede büyük tasarruf sağlar.

 • icon

  Kağıt fatura gönderme maliyetini de ortadan kaldırarak faturadan kaynaklanan operasyonel yüklerini en aza indirir.

 • icon

  Fatura takiplerinde kağıt kontrolleri tamamen ortadan kalkar.

 • icon

  e-Fatura ve diğer faturalar tek bir sistemde sorgulanabilir.

 • icon

  Denetimlerde kağıt fatura kontrolleri ortadan kalkar.

 • icon

  e-Arşiv kayıtları e-Deftere tek kayıt olarak girer.

e-arşiv.cockpit

 Medepia e-Arşiv Çözümü

e-Arşiv; kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu olan faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-Arşiv kapsamında mükellefler oluşturdukları faturayı elektronik ya da kağıt ortamında karşı tarafa iletirler ancak faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklarlar.

fatura-olusturulmasi
sisteme-arsivlenmesi