SAP Master Data Governance (MDG)
  • Operasyonel süreçlerdeki ana verilerin sağlıklı ve düzgün bir şekilde yönetiminin sağlandığı platformdur

  • Ana verileri oluşturur, bakımı yapar ve kopyalar

  • Yetkinliği kanıtlanmış data modelleri kullanılır

  • Ana veri girişinin tek bir noktadan yapılmasına olanak sağlayarak giriş sürecini kolaylaştırır

  • Ana veriler SAP ve Non-SAP sistemlere genişletilebilir

  • Her tür iş alanında güçlü ve rekabetçi bir süreç yürütmek için tam ve sağlıklı master data bir zorunluluktur

  • Önceden tanımlaması yapılmış data modellerinden, rol bazlı kullanıcı arayüzlerinden, validasyonlarından ve iş akışlarından fadalanarak merkezi ana veri oluşturulur ve bakımı yapılabilir

buy research papers